Podporte prosím našu činnosť Vašimi 2 %.


Sme členom medzinárodnej organizácie IAADP (International Assistance Dogs Partners) združujúcej existujúce partnerstvá človeka so znevýhodnením – špeciálne cvičený pes a výcvikové organizácie. Dodržiavame medzinárodné štandardy pre výcvik a prácu s klientmi.

Vašimi 2 % DARUJETE ľuďom so znevýhodnením nezávislosť, sebadôveru, pocit istoty, možnosť ľahšej integrácie a samostatný a bezpečný pohyb

Naše údaje:
Názov: Pes človeku
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37894838
IBAN: SK20 8330 0000 0020 0154 2062

Tlačivá

Vyhlásenie_pes_cloveku_2023

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie_zamestnanca: IČO musí byť zarovnané sprava, teda na začiatku ostávajú prázdne okienka, viď predvyplnené tlačivo vyššieVašimi 2 % konkrétne prispievate na:

  • kúpu, výchovu a zdravotnú starostlivosť o šteniatka
  • výcvik vodiacich a asistenčných psov
  • odovzdávanie psa klientovi
  • pracovné sústredenia držiteľov psov so špeciálnym výcvikom
  • majstrovstvá vo výkone vodiacich a asistenčných psov
  • vzdelávanie (kurzy, semináre, konferencie)
  • pomôcky potrebné na výcvik
  • potrebné kynologické pomôcky pre držiteľov odovzdaných psov
  • výchovná činnosť (ukážky práce psov pre deti, verejnosť)

ĎAKUJEME