Kontakt

Názov: Pes človeku
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37894838

Registrácia na Ministerstve vnútra SR, dňa 28.02.2003, VVS/1-900/90-21314

info@pescloveku.sk
kutikova@pescloveku.sk

Zuzana Kútiková, riaditeľka občianskeho združenia, cvičiteľka +421 907 962 883
Štefan Belík, prezident občianskeho združenia +421 905 271 579

Hana Baranovičová, cvičiteľka +421 910 964 291

Facebook: Pes človeku – výcvik vodiacich a asistenčných psov