Cieľom tejto sekcie je poskytnúť informácie o prezentácií našich aktivít v médiách

  • Bady a ja – časopis Život so psom, číslo 20, strana 44
  • Bady a ja – časopis Život so psom, číslo 20, strana 45
  • časopis Nielen Pes a Mačka, číslo 9/2007, strana 46
  • časopis Nielen Pes a Mačka, číslo 9/2007, strana 47