O NÁS

Sme občianske združenie založené vo februári 2003
so sídlom v Banskej Bystrici.

Sme členom medzinárodnej organizácie IAADP – International Association of Assistance Dog Partners, združujúcej výcvikové školy a držiteľov asistenčných a vodiacich psov. Dodržiavame medzinárodné štandardy pri výcviku psov a práci s klientmi.


Našou misiou je plniť ľuďom a deťom s ťažkým zdravotným postihnutím  sny o menšej závislosti na okolí, väčšej samostatnosti, svojpomocnosti a bezpečí. Umožňujeme vytvárať životmeniace partnerstvá medzi človekom a psom.


Našim hlavným cieľom je cvičiť

VODIACE PSY pre zrakovo postihnutých ľudí

ASISTENČNÉ PSY pre ťažko zdravotne postihnuté osoby

● psy pre používateľa invalidného vozíka,
● psy na podporu stability,
● signálne psy pre nepočujúcich,
● psy pre deti s poruchami autistického spektra,
● psy pre diabetikov


Ťažko zdravotne postihnutí ľudia musia každodenne so svojim hendikepom čeliť rôznym životným situáciám. Špeciálne vycvičený pes im pomôže získať väčšiu nezávislosť a zvýšiť kvalitu života.


Zabezpečujeme:
výcvik vodiacich psov pre ťažko zrakovo postihnutých a slabozrakých,
výcvik asistenčných psov pre telesne ťažko postihnutých,
výcvik bezproblémového správania sa psov v spoločnosti,
kynologický servis po odovzdaní psov klientom (organizácia školení, precvičovanie psov, pomoc klientom pri styku so štátnou správou,…)
skúšky vodiacich a asistenčných psov pred ich odovzdaním klientom

Snažíme sa vytvoriť podmienky a umožniť zdravotne postihnutým spoluobčanom aktívne trénovať kynologické športy, zúčastňovať sa na domácich súťažiach a reprezentovať SR na medzinárodných súťažiach.

 

Združujeme :
súkromných cvičiteľov psov a spolupracujeme s nimi v oblasti výchovy, výcviku psov a umiestňovania psov u klientov
čakateľov a držiteľov na vodiacich a asistenčných psov
vychovávateľov, cvičiteľov
priaznivcov


Názov: Pes človeku
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37894838

Pomôžte nám plniť týmto ľuďom a deťom sny o menšej závislosti na okolí, väčšej samostatnosti, svojpomocnosti a bezpečí.