Asistenčné psy sú špeciálne cvičené na pomoc fyzicky hendikepovaným ľuďom. Sú cvičené na podávanie spadnutých vecí, telefónov alebo iných ťažko dosiahnuteľných predmetov, otváranie a pridržanie dverí, niesť veci vo vaku na chrbte, potiahnuť invalidný vozík na zošikmených plochách na krátku vzdialenosť, pritiahnuť vozík, …

ASISTENČNÝ PES je špeciálne cvičený pes pre ľudí :

  • s telesným postihnutím – na invalidnom vozíku, s poruchou stability, s rôznym telesným znevýhodnením, kde môže pes pomôcť,…
  • autistu 
  • diabetika
  • s poruchami sluchu

Asistenčný pes poskytuje svojmu majiteľovi väčšiu voľnosť, slobodu a nezávislosť, umožňuje zmierniť sociálnu izoláciu, pomáha nadväzovať kontakty, obohatí mu život svojou prítomnosťou. Veľa ľudí si uvedomuje potrebu vodiacich psov pre nevidiacich, ale neuvedomuje si potrebu asistenčných psov pre ľudí s iným postihnutím.

V čom môže pomôcť asistenčný pes?

Kvalitne vycvičený asistenčný pes uľahčí zdravotne ťažko postihnutému človeku každodenný život zložený z množstva pre nás jednoduchých úkonov. Napríklad pre vozíčkára je ťažké dvíhať predmety zo zeme, otvárať dvere a prechádzať nimi, vyzúvať si ponožky. Asistenčný pes je tiež dôvodom na prechádzku, témou rozhovoru s okoloidúcimi, podnetom a dôvodom trocha zabudnúť na vlastné trápenie. Môže tak znížiť závislosť zdravotne postihnutého na osobnej asistencii alebo rodinných príslušníkoch. Výrazne zvyšujú samostatnosť a sebavedomie postihnutých. Umožňujú im lepšiu integráciu so zdravou populáciou a aktívne sa zapojiť do bežného života. Nemenej dôležitý je fakt, že asistenčný pes odľahčí osoby starajúce sa o postihnutého o mnoho drobných každodenných žiadostí a dodá im pocit, že postihnutý je strážený psom, ktorý upozorní na prípadný problém.


Aké úlohy plní asistenčný pes?

• prinášanie rôznych predmetov – telefón, kapsička s liekmi, topánky, veci, …
• otváranie a zadržanie dverí,
• zažínanie a vypínanie svetiel,
• pomoc pri vyzliekaní,
• nosenie – pes môže v taške na chrbte nosiť potrebné veci,
• pomoc pri vstávaní, pri líhaní,
• pritiahnutie invalidného vozíka,
• privolanie pomoci


Pre koho môže byť vycvičený asistenčný pes?

• pes pre vozíčkára,
• signálny pes pre nepočujúceho, ktorý upozorňuje na rôzne zvuky ako budík, zvonček, plač dieťaťa apod.,
• pes signalizujúci prichádzajúci záchvat a v prípade záchvatu privolá pomoc,
• pes pomáhajúci s vyrovnávaním nestabilnej chôdze,
• pes pre ľudí so stratami pamäte, ktorý sa dobre orientuje v okolí a pána v prípade potreby privedie domov.