VÝCVIK VODIACICH PSOV

Vodiaci pes je špeciálne cvičený pes pre nevidiaceho alebo čiastočne zrakovo postihnutého človeka. Nevidiaci na ulici musí čeliť autám, ľuďom, obrubníkom a rôznym iným pevným i pohyblivým prekážkam. Vodiaci pes poskytuje možnosť bezpečného spôsobu pohybu. Vodiaci pes dokáže previesť svojho majiteľa po schodoch, vyvedie ho z neprehľadnej situácie, označí nízke, vysoké a pohyblivé prekážky, koniec chodníka, nájde chodník, nájde dvere, udržiava priamy smer. S vodiacim psom sa nevidiaci už nemusí pridržiavať za rameno spoluidúceho, získa väčšiu samostatnosť a možnosť pohybu

Čo všetko musí ovládať vodiaci pes?

Vodiaci pes musí okrem bežných povelov základnej ovládateľnosti plniť aj špeciálne úlohy:

  • musí reagovať na povely napr. vpred, stoj, naspäť, vpravo, doľava,
  • musí na povel vyhľadať napr. dvere, autobusovú zastávku, schody, zebru, miesto na sedenie, chodník,
  • musí vedieť obchádzať a upozorniť na prekážky napr. povrchové prekážky, nízke prekážky, hlbšie nerovnosti na chodníku, úzke miesta, vysoké prekážky

Ako prebieha výcvik vodiacich psov?

Pes sa postupne učí reagovať na povely, musí pochopiť, že keď pracuje, musí dávať pozor nielen na seba, ale aj na svojho pána, čiže musí rozšíriť vnímanie seba samého o veľkosť človeka vedľa seba a reagovať aj na prekážky ktoré by bez problémov sám podliezol, ale jeho pán nie. Na záver výcviku chodí cvičiteľ už so psom so založenými nepriehľadnými okuliarmi a preveruje tak skutočnú pripravenosť psa.

Kto ho učí?

Vodiacich psov cvičia profesionálni cvičitelia, v našom občianskom združení Pes človeku si cvičiteľov sami pripravujeme, resp. testujeme.

Aké skúšky musí vodiaci pes absolvovať?

Po ukončení výcviku absolvuje cvičiteľ so psom skúšku podľa skúšobného poriadku občianskeho združenia Pes človeku.

V ktorom veku sa s výcvikom začína a kedy sa dáva majiteľovi (zrakovo postihnutému)?

Pes do jedného roka je vo výchove v rodinách resp. u cvičiteľa, so špeciálnym výcvikom sa začína od jedného roka veku psa, kedy je pes už psychicky vyzretejší a schopný zvládnuť náročnejší výcvik.

Aké psy sú na tento účel vhodné (charakterovo) a aké plemeno sa na to využíva?

Ako vodiace psy sa cvičia hlavne labradorské retrievery, zlaté retrievery, ich krížence, nemecké ovčiaky, vycvičili sme aj belgického ovčiaka, hladkosrstú kóliu a kráľovského pudla. Musia to byť charakterovo vyrovnané psy, s bezkonfliktnou spoločenskou a priateľskou povahou, bez akýchkoľvek známok agresie voči ľuďom resp. zvieratám a s chuťou spolupracovať s človekom. Nezanedbateľnou stránkou je perfektný zdravotný stav psa.

Ako psy vyberáme, odkiaľ ich získavame?

Vlastnú chovnú stanicu nemáme, často kupujeme mladých psov do jedného roka, kde už vidno akého je pes temperamentu, vzrastu a akej povahy. Taktiež sa psom pred výcvikom dá urobiť RTG bedrových kĺbov a kastrácia resp. sterilizácia. U šteniatok sa nedá rozpoznať, či z neho bude alebo nebude vodiaci pes, dá sa ich len výchovou správne usmerňovať.

Ako prebieha zaškolenie budúceho držiteľa vodiaceho psa?

Po absolvovaní skúšky s vodiacim psom príde cvičiteľ na niekoľko dní do miesta bydliska klienta, kde si postupne pes a jeho nový pán na seba zvykajú, nevidiaci sa učí o psa starať, zaobchádzať s ním, dávať mu povely. Celkovo sa musia spolu zžiť. V našom združení Pes človeku cvičiteľ už počas výcviku je v kontakte s klientom, takže pes a klient si nie sú pri odovzdávaní celkom cudzí. Novým majiteľom vodiacich psov poskytujeme stále poradenstvo, sme v stálom kontakte, niekoľkokrát do roka usporadúvame spoločné akcie pre všetkých klientov a členov združenia, raz do roka organizujeme týždenné sústredenie ukončené Majstrovstvami vo výkone vodiacich psov.

Kedy pes odchádza do „dôchodku“ a čo sa s ním deje?

Väčšinou ak už sú psy staré a nezvládajú náročnú prácu vodiaceho psa, majitelia si ich ponechajú, resp. si ich ponechá niekto z rodiny. Len vo veľmi málo prípadoch sa im musí hľadať nový domov a i tam sa dôsledne dbá na ich dôstojné dožitie.

Kto môže požiadať o vodiaceho psa?

O vodiaceho psa je možné požiadať naše občianske združenie Pes človeku (0907 962 883). Podľa zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je asistenčný pes kompenzačná pomôcka. Nárok na príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si treba uplatniť na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny písomnou žiadosťou.